கட்டுப்பாடற்ற உயர் ரத்த அழுத்தத்தால் ஆண்டுதோறும் உலக அளவில் 17.7 மில்லியன் மக்கள் பாதிப்பு

Tue, 17/08/2021 - 11:15

CAG's webinar on 'Elimination of trans fat in the food supply', along with Consumer Federation Tamil Nadu, Cuddalore had media coverage in NavIndiar Times, Nellai times, Dinabhoomi, Malai thamizhagam, Mayuri TV and Maa TV.

 

Check here for the Youtube coverage:

  1. கட்டுப்பாடற்ற உயர் ரத்த அழுத்தத்தால் ஆண்டுதோறும் உலக அளவில் 17.7 மில்லியன் மக்கள் பாதிப்பு - Maa Tv | Mayuri Tv

transfat

Date of Publication
Media Coverage Type