திருவாரூர் மாவட்டத்தில் சாலை விதிகளை பொதுமக்கள் அவசியம் கடைபிடிக்க வேண்டும், நுகர்வோர் அமைப்பு கோரிக்கை