Skip to main content

பள்ளி மாணவர்களுக்கான சாலை பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு வழிகாட்டி

Mon, 27/02/2023 - 10:15
Author

பள்ளிக் குழந்தைகளால் பின்பற்றப்படும் ஆபத்தான சாலை விதிமீறல்களின் நடத்தைகளை நகைச்சுவை சார்ந்த கதையம்சம் பொருந்திய சித்திரங்கள் வாயிலாக தெரிவிக்கும் விழிப்புணர்வு வழிகாட்டிகள்.

Licence type
Resource Type