Skip to main content

பள்ளி மாணவர்களுக்கான சாலை பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு வழிகாட்டி

Author

பள்ளிக் குழந்தைகளால் பின்பற்றப்படும் ஆபத்தான சாலை விதிமீறல்களின் நடத்தைகளை நகைச்சுவை சார்ந்த கதையம்சம் பொருந்திய சித்திரங்கள் வாயிலாக தெரிவிக்கும் விழிப்புணர்வு வழிகாட்டிகள்.

Licence type
Resource Type